JUDr. Ivan Vanko

advokát

špecializuje sa na oblasť  trestného práva
a správneho práva s vyše
41 ročnou  právnou praxou.
Je riadnym členom Spoločnosti pre trestné
právo a kriminológiu.

JUDr. Iveta Vanková

advokátsky koncipient

štúdium práva ukončila v roku 2016 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach, prax advokátskeho koncipienta začala vykonávať 1. októbra 2016 nástupom do advokátskej kancelárie Združenia advokátov Čollák, Weiczen, Vanko & Partneri, kde predtým počas vysokoškolského štúdia praxovala.