O nás

Právne služby ako advokát poskytujem 18 rokov. V právnej praxi pôsobím vyše 44 rokov.
Vzhľadom na dlhoročné skúsenosti je mojou špecializáciou oblasť trestného práva,  správneho práva a procesné zastupovanie v konaní pred štátnymi orgánmi, orgánmi štátnej správy, prokuratúrou a súdmi. V rámci zabezpečenia riešenia právnych problémov klientov však vieme zabezpečiť poskytnutie právnych služieb aj v ostatných oblastiach práva. Spolupracujeme s notármi, znalcami, daňovými poradcami, ako aj s inými advokátskymi kanceláriami či už v rámci regiónu východného Slovenska, Slovenska  aj  Českej  republiky.
Právnu prax som začal vykonávať v rezorte prokuratúry, kde som pôsobil ako vyšetrovateľ prokuratúry na Okresnej prokuratúre Košice – vidiek a potom na Krajskej prokuratúre v Košiciach. V rokoch 1984 – 1989 som bol   námestníkom Mestského prokurátora v Košiciach pre úsek vyšetrovania na prokuratúre. V rokoch 1989-1992 som bol Okresným prokurátorom  v   Rožňave. Po  návrate  do  Košíc  pred reorganizáciou Mestskej prokuratúry v Košiciach som bol rok znovu námestníkom mestského prokurátora a následne po jej rozdelení Okresným prokurátorom  Košice II, kde  som  pôsobil  do  apríla  roku  1999.
Po vyše 27 rokoch som v  polovici roku 2003 odišiel z prokuratúry a začal som vykonávať advokátsku prax v advokátskej kancelárii Združenia advokátov Čollák, Weiczen, Vanko & Partneri, ktorá na trhu právnych služieb so zmenami pôsobila viac ako  20 rokov, kde som pôsobil do konca roku 2016.